Kedves Utasaink!

Reptéri parkolónk, az Airport Parking Center az elmúlt 7 évben ügyfelei maximális kiszolgálására törekedett. Büszkék vagyunk sikereinkre, ügyfélorientált üzletpolitikánkra, vendégeink bizalmára, akik többségét visszatérő ügyfélként köszönthettük parkolónkban.

Mindazonáltal jelen járványügyi helyzet (COVID 19) minket sem került el, és bár hosszú hónapokon át igyekeztünk megőrizni stabilitásunkat, ezért 2020. november 1-jétől bizonytalan ideig BEZÁRUNK! Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal és partnereink között köszönthettük Önöket.

Amennyiben jövő évben pozitívak lesznek a kilátások, akkor újranyitunk, melynek részleteiről mindenképpen tájékoztatjuk Önöket.

Dear Passengers!

Our airport parking company, Airport Parking Center, has been striving to provide maximum service to its customers for the past 7 years. We are proud of our successes, our customer-oriented business policy, the trust of our guests, most of whom we welcomed as a returning customer in our car park.

Nevertheless, the current situation (COVID 19) has not escaped us either, and although we have been trying to maintain our stability for many months, we are CLOSING for an indefinite period from 1 November 2020!

Thank you for honoring us with your trust and for welcoming you among our partners. If the business environment will be positive on the first month of the next year, we will reopen, the details of which will be communicated to you.

Tisztelettel/Best regards
Airport Parking Center Team

logo

Hívjon bennünket!

Tel: +36 30 374 9650,
Tel/fax:+36 29 351 185

Vecsés, Üllői út 859.

info@airportparkingcenter.hu

CÍMÜNK

2220 Vecsés, Üllői út 859.

  • Szél. / É / Lat.: 47,42090
  • Hossz. / K / Lon.: 19,24131

Útvonaltervezés

Térkép

Figyelem!

Amennyiben rendelkezik GPS készülékkel, úgy kérjük, az alább megadott GPS koordinátákat táplálja be a készülékbe a címünk helyett, mert tapasztalatunk szerint cím alapján egyes GPS készülékek nem jó helyre navigálnak.

A ferihegyi parkolás menete

LEPARKOLÁS

Miután megérkezett reptéri parkolónkba, egy rövid adminisztrációt követően Ön (vagy igény esetén munkatársaink) leparkolják autóját az Ön számára is megfelelő parkolóhelyre. Ezzel egyidőben csomagjait átpakolják a reptéri transzfert végző kisbuszunkba.

TRANSZFER

Bepakolás után kollegánk kisbusszal elszállítja Önt és utasait a Liszt Ferenc repülőtérre vagy a kívánt célponthoz. Természetesen kollégáink oda és visszautazáskor egyaránt segítenek a csomagok ki-, illetve bepakolásában mind a repülőtéren, mind a parkolónkban.

PARKOLÓKÁRTYA

Az adminisztráció során egy parkolókártyát állítunk ki, ennek segítségével tudja visszaérkezéskor az autót átvenni.

VISSZAÉRKEZÉS

Miután leszállt a repülőgépe és átvette a csomagjait, hívja a parkolókártyán szereplő telefonszámot, hogy kollégánk ki tudjon menni Önért/Önökért a repülőtérre a megadott terminálhoz.

SZÜKSÉGES IDŐ

Parkolónkba érkezéskor az adminisztráció, illetve az autó elhelyezése és csomagok átpakolása kb. 5-10 percet vesz igénybe. A Liszt Ferenc repülőtér 1,5 km távolságra van reptéri parkolónktól, ami 10-20 perces menetidőt jelent forgalomtól függően. Visszaérkezésekor a telefonhívásától számítva 10-15 percen belül érkezünk Önért a megadott terminálhoz.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

Jelen anyag az Airport Parking Center, 2220 Vecsés, Üllői út 859. területen működő reptéri parkoló működési keretrendszerét szabályozza.

Üzemeltető:

  • BTB Consulting Team Kft
  • 2220. Vecsés, Arany János utca 77/A
  • Adószám: 13397841-2-13
  • email: info@airportparkingcenter.hu

Parkolás menete:

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a bejárati ajtó vonalán történő áthaladástól érvényesek!

A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.

A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók.

Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tarthatja, de igény szerint a kulcsok őrzésére a személyzetnél megoldható. A teremgarázsban elhelyezett autók esetében a kulcsok leadása tűzbiztonsági okokból, kötelező, ha az utas nem tesz eleget ennek, akkor ezt saját felelősségre megteheti, azaz a mozgatás hiányából eredő károk a járműtulajdonost terhelik.

Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik.

A parkoló elhagyása a parkolókártya felmutatásával lehetséges, a kihajtás során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait - (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a

  • Parkolási Szabályzat,
  • ÁSZF és a
  • Transzfer-ügymenet
  • Díjszabás

Az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást a www.airportparkingcenter.hu weboldalon közzéteszik, illetve a parkoló irodájában kifüggesztik.

Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:

A gépjárműről behajtáskor videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a jármű utasai is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a parkoló működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

A személyzet a gépjármű forgalmi rendszámát, az ügyféladatok mellé rögzíti.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetők az üzemeltetőre.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjárműforgalmi engedélyét, vagy törzskönyvét fogadja el hiteles igazolásként.

A tulajdonjogot igazoló fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján az üzemeltető a parkolóba történő behajtáskor parkolókártyát állít ki. Az ügyfél a parkolókártya átvételével az itt rendezetteket tudomásul veszi.

Az üzemeltető a parkoló területére történő belépéskor a tulajdonjogot a fentiek szerint igazoló személyt tekinti a járművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A járművel történő kilépés során - amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkolókártyát felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.

Az üzemeltető kötelezettsége:

A mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri és fedett őrzött parkolóban tárolja.

A gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkolókártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja,

A parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és

A transzfer-ügymenet szerint Liszt Ferenc repülőtér 2. terminálokhoz reptéri transzfer szolgáltatást nyújt.

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkolókártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles.

Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződéséért, normál parkolási sérülésekért, melyet más parkoló autók okoznak.  A fedett teremgarázsban is előfordulhat poros szennyeződés, melyért szintén nem tud az üzemetető felelősséget vállalni.

Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért.

Az üzemeltető egészében kizárja a felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior esetekben bekövetkező károkért és a hatósági rendelkezések következményeiért.

A járműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, robbanószer, vagy bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.

A parkolási díj megfizetése:

A parkolás szervezők és az utazási irodák által szervezett ügyfelek az utazási szerződésben meghatározott módon fizetik meg a parkolási díjat

Egyéni ügyfelek a parkoló elhagyásakor kötelesek a díjak megfizetésére, de igény esetén az előre teljesíthető.

Egyéb megállapodás hiányában fizetés csak a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközzel, készpénzben és bankkártyával lehetséges.

A parkoló és az utazási irodák díjszabása során megadott kedvezmények (akciók, törzsutas, stb) nem vonhatók össze, azaz egyszerre csak egy kedvezmény igényelhető.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, vita esetén a személyzet a járművet visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolókártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Transzfer-ügymenet

Az üzemeltető a parkoló és Liszt Ferenc repülőtér 2. reptéri terminálok között az oda- és visszautazást saját autóbusszal biztosítja ügyfelei részére. (reptéri transzfer)

A transzfer árát a parkolási díj tartalmazza, azonban bármely indokolatlan transzfer esetében egyedi transzfer díjat alkalmazunk, Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.

A reptéri transzfer-igényt a parkolóba érkezéskor a személyzetnél, a visszaút iránt a reptérről telefonon, a parkolókártyán megadott számokon a bőröndök felvétele után kérjük jelezni.

Amennyiben a megadott visszaérkezési adatokban (járatszám, időpont) változás következik be, akkor kérjük a parkolókártyán jelzett elérhetőségeken telefonon vagy emailben jelezzenek.

A transzfer során bekövetkező dologi és személyi károkért az üzemeltető felelőssége az ÁSZF szerint alakul.

A transzfer-szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15 percen belül a transzfer-buszt az odaút céljára a parkolóban, visszaút céljára pedig 20 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató jellegű menetidő további kb. 15 perc. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.

Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések következményeiért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.

A személyzet a transzfer buszokba történő biztonságos be- és kiszállást segíti, nem feladata ugyanakkor a csomagok rakodása, kezelése, ilyen tevékenységre a buszvezetők és személyzet nem kötelezhető.

A buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a terminálokon lehetséges.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)

Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

A parkoló szabályszerű elhagyásával a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.

Az ÁSZF mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás.

 

Vecsés, 2013. november 1.

Érvényes: 2013. november 1-től visszavonásig

Készítette: az eXpons